Frankrijks Economisch Herstelplan : Het genereren van talloze nieuwe mogelijkheden voor het bedrijfsleven in de Parijse regio

Op 3 september kondigde de Franse premier, Jean Castex, een Covid-19-herstelplan van 100 miljard euro (118 miljard dollar) aan, om de duurzaamheid te vergroten, de werkgelegenheid op peil te houden en de economie van Frankrijk nieuw leven in te blazen. In tegenstelling tot het Duitse herstelplan van 130 miljard euro, met onder meer een verlaging van de btw, richt de strategie van Frankrijk zich in de eerste plaats op het stimuleren van investeringen. Het Franse beleid richt zich op het brengen van sociale, economische, ecologische en culturele voordelen voor het hele land, en maakt de vestiging van bedrijven in Frankrijk en de Parijse regio eenvoudiger.

Wat is het "France Relance"-plan?

In het licht van de impact van het coronavirus op de wereldeconomie, heeft Frankrijk een herstelplan van 100 miljard euro gelanceerd, dat “France Relance” (of “France Relaunch”) wordt genoemd.   Dit plan is bedoeld om de economie van het land te redden van de Corona-crisis , met grote investeringen in groene energie en transport en industriële innovatie, en is het eerste in zijn soort.   Met een omvang en budget, die vier keer zo groot zijn als het nationale plan dat na de financiële crisis van 2008 werd geïntroduceerd, noemde de Franse premier Jean Castex het plan in zijn openingstoespraak “historisch”, in termen van ambitie en omvang.

“France Relance” is inderdaad een krachtig instrument om de economie nieuw leven in te blazen en een revolutie teweeg te brengen in de zakelijke mogelijkheden, waardoor het voor internationale bedrijven gemakkelijker wordt om een bedrijf op te richten.

Drie gebieden van uitgaven & wat ze betekenen voor het bedrijfsleven

In feite vertegenwoordigt deze massale kapitaalinjectie in de economie 4% van het Franse BBP, wat betekent dat er ‘meer overheidsgeld in  de economie  wordt gepompt dan in enig ander groot Europees land, uitgedrukt als percentage van het BBP‘ (France 24, 2020).   Het doel is dat Frankrijk tegen 2022 weer terug is op het economische niveau van voor de crisis.   De bedrijfsredacteur van France 24, Stephen Caroll, legde uit op welke manier het herstelplan van Frankrijk zich onderscheidt van dat van andere Europese landen, omdat het erop gericht is ‘mensen aan het werk te houden, hun inkomen te behouden en de consumentenbestedingen als de belangrijkste motor van de economie op peil te houden.’

1. Zakelijke concurrentie

De fiscale stimulans is gebaseerd op drie pijlers; de eerste is gewijd aan de ‘herbewapening van de industrie’.   Dit betekent een belastingverlaging op de verwerkende industrie, ter hoogte van 10 miljard euro per jaar, wat ten goede moet komen aan het midden- en kleinbedrijf.    Castex hoopt dat dit leidt tot een sterkere concurrentiepositie van Franse bedrijven en  het aantrekken van internationale bedrijven naar de Parijse regio stimuleert.

2. Werkgelegenheid

Het tweede aandachtspunt is de aanpak van de werkloosheid, met name onder jongeren, mensen met een laag inkomen en onder de meest kwetsbare groepen.   Onderdelen van het plan zijn onder meer een langlopend tijdelijk verlofplan, opleidingsprogramma’s en financiële incentives voor bedrijven die jongeren in dienst nemen. Nog eens 1,3 miljard euro gaat naar programma’s die specifiek bedoeld zijn om 300.000 jongeren aan het werk te krijgen.

3. Gaan voor groen

Het laatste deel van de door Castex genoemde impuls gaat naar het milieuvriendelijker maken van Frankrijk.   € 9 miljard wordt vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een waterstofindustrie en andere groene technologieën, die ook kunnen rekenen op de steun van de Europese Commissie en de Duitse regering.   € 4,7 miljard gaat naar het verbeteren van de staatsspoorwegen en vervoer. Tot slot zal € 6,7 miljard euro gaan naar een betere isolatie van woningen en openbare gebouwen.   De regio Parijs heeft het plan een stap verder gebracht door na de regionale COP-conferentie  nieuwe initiatieven aan te kondigen om bedrijven te helpen bij de ontwikkeling van slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen . 

Innovatie & Digitalisering

Aangezien Frankrijk ernaar streeft om zijn economie concurrerender te maken, is er veel aandacht voor het versnellen van de Franse digitalisering.   Dit heeft zich vertaald in 1,6 miljard euro aan investeringen in digitale projecten met €500 miljard voor de levering van hogesnelheidsinternet in heel Frankrijk Verder is een bedrag van € 35 miljard gereserveerd voor de verbetering van het concurrentievermogen van de industrie en voor innovatie, waaronder een verlaging van productielasten voor de industrie gedurende twee jaar . Nog eens € 1 miljard zal worden uitgegeven om “reshoring” van strategische bedrijven in sectoren als de gezondheidszorg en de IT te bevorderen.

Wat betekent dit concreet? Dat alle inspanningen erop gericht zijn om van Frankrijk en met name de Parijse regio een internationale hotspot voor nieuwe innovatieve technologieën en digitalisering te maken.

Perspectieven voor bedrijven in de Parijse regio

Wat betekent dit voor de Franse economie en meer in het bijzonder voor bedrijven die in de Parijse regio actief zijn? Als economische krachtpatser van Frankrijk zal de regio Parijs ongetwijfeld een van de belangrijkste begunstigden van het plan zijn . Zowel bedrijven die momenteel in de regio actief zijn als bedrijven die van plan zijn om zich daar te vestigen, zullen de positieve effecten, zoals financiering en ondersteuning, van het plan ervaren.   Zij zullen een regio aantreffen waar concurrentie, werkgelegenheid en duurzaamheid belangrijke prioriteiten zijn. De Parijse regio wordt over het algemeen in de voorste gelederen van het economisch herstel en de positieve milieutransitie geplaatst .

Neem contact op